CLP labelling

CLP labelling door Trade Wind

Heeft u te maken met CLP labelling? Wilt u ondersteuning bij de verplichte labelling door de CLP-verordening? Dat kan u worden geboden door Trade Wind. Wij zijn een bedrijf in Den Haag dat u flexibele oplossingen biedt bij de labelling van chemische stoffen. Daarnaast zorgen wij voor VeiligheidsInformatieBladen en andere documentatie die te maken heeft met chemische stoffen. U doet een beroep op ons als u te maken heeft met CLP en andere wet- en regelgeving met betrekking tot chemische stoffen. Labelling is slecht een van de onderwerpen waar we u bij kunnen helpen. Doe ook een beroep op ons als u een WIK of een databasemanagementsysteem nodig heeft voor uw chemicaliën. Trade Wind levert u met Lisam ExESS een uiterst flexibel systeem voor Chemicals Management.

Duidelijkheid door CLP labelling

Labelling is een fundamenteel onderdeel van de CLP-verordening. CLP is juist in het leven geroepen door de Europese Unie om te zorgen dat iedereen die te maken heeft met chemische stoffen direct duidelijkheid heeft welke risico’s er zijn. Bijvoorbeeld als een leverancier een stof aanmerkt als acuut toxisch. Dan is het natuurlijk zaak dat hier een correcte en duidelijke labelling bij hoort. In dit geval is de etikettering een “dodelijk bij inslikken” tekst en symbool. Het woord “gevaar” wordt vermeld. Daarnaast een pictogram waarop een doodshoofd met gekruiste beenderen is afgebeeld. Het maken van de juiste etikettering is een taak die u uitstekend aan Trade Wind over kunt laten. Met behulp van onze software bent u daarnaast uitstekend in staat om zelf zorg te dragen voor de etikettering.

Functionaliteiten van Lisam ExESS

Onze software is uitstekend geschikt voor gebruik in een omgeving waar u moet voldoen aan labelling en andere CLP-voorwaarden. De functionaliteiten zijn echter nog een stuk completer. Ze bestaan in hoofdlijnen uit deze vormen van databasemanagement voor chemicaliën:

  • Chemicaliën rapport beheer
  • Chemische risicoanalyse
  • SCC, Supply Chain Communication
  • Process flow management
  • Milieu- en afvalbeheer

Onze software is modern en eenvoudig te gebruiken. Zo eenvoudig dat zelfs voor een uitbreiding van een toepassing geen IT-beheerder nodig is. Wij doen alles om u een praktische en flexibele aanpak te kunnen bieden.

Contact opnemen over uw CLP labelling

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen of reacties naar aanleiding van uw bezoek aan onze website of wilt u een afspraak maken, stuur dan een e-mail of bel ons.

Contact opnemen Direct bellen