Overige diensten

Notificatie bij nationale gifcentra (PCN)

De notificatie van uw gevaarlijke producten bij de nationale gifcentra via het ECHA-portal is een andere verplichting waar niet gemakkelijk aan voldaan kan worden; elk land heeft nog steeds zijn eigen procedures. Trade Wind kan u dit uit handen nemen.

Opleiding en training

Veilig werken is nu eenmaal een must
Zonder gerichte opleiding is het steeds moeilijker de verbanden tussen de consequenties van de verschillende regelingen bij te houden, laat staan te vertalen naar beleid en uitvoering binnen de onderneming. De wetgeving op het gebied van de omgang met en de informatieverstrekking over chemicaliën is aan voortdurende veranderingen onderhevig.

Bepalingen ten aanzien van Individuele stoffen veranderen in een rap tempo, maar ook op bedrijfstakniveau en in steeds meerdere mate voor alle gebruikers en verwerkers van chemicaliën in heel Europa. De centralisatie van de wet- en regelgeving in Brussel schrijdt voort. Denk aan de Europese richtlijnen bedoeld voor het VIB en daarop volgende wetgeving en ontwikkelingen op het gebied van ReaCh (Registration, Evaluation, Authorisation and Restriction of Chemical substances) en CLP (Classification, Labelling en Packaging).

Wat betreft CLP labelling kunnen wij een op maat gemaakte training voor u samenstellen en deze bij u binnen het bedrijf verzorgen, zodat alle betrokkenen de kennis hebben die de wet- en regelgeving van hen verlangt. Veilig werken is nou eenmaal een must.

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen of reacties naar aanleiding van uw bezoek aan onze website of wilt u een afspraak maken, stuur dan een e-mail of bel ons.

Contact opnemen Direct bellen