CLP

GHS van de Verenigde Naties in een Europese jas

Bent u bekend met CLP? CLP staat voor Classification, Labelling and Packaging. Het is een afgeleide van de wereldwijde standaard van de Verenigde naties, GHS (Globally Harmonised System). De Europese Unie heeft in 2009 de CLP-verordening aangenomen. Deze regelt de manier waarop de indeling en etikettering van chemische stoffen in de Europese Unie dient plaats te vinden. Zoekt u een specialist die u kan helpen bij het nakomen van uw CLP-verplichtingen? Dan gaat u naar Trade Wind. Wij zijn een bedrijf dat is gespecialiseerd in de etikettering en labelling van chemische stoffen en het opstellen en vertalen van VeiligheidsInformatieBladen (VIB of SDS).

Ook de werkinstructiekaart (WIK) is een belangrijk instrument. Een WIK dient overeenkomstig de CLP-verordening te worden opgesteld. Bij Trade Wind helpen we u hier verder mee. We kunnen etiketten, VIB’s en WIK’s voor u opstellen en vertalen. U kunt ook gebruikmaken van het softwareprogramma ExESS. Met het programma Lisam ExESS werkt u met software die altijd actueel is. U kunt hiermee alle verplichtingen uit de CLP nakomen.

Waar CLP belangrijk is

Bij Trade Wind helpen we u met het nakomen van de verplichtingen die u vanuit de overheid en de Europese Unie worden opgelegd. Bovendien vindt men het binnen de gehele maatschappij belangrijk dat werknemers en consumenten veilig werken met chemische stoffen. Deze zijn op het gebied van wet- en regelgeving nogal eens aan verandering onderhavig. Dat is vaak lastig om als bedrijf bij te houden. Gelukkig voorzien we bij Trade Wind in de behoefte om u professioneel terzijde te staan bij het voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van chemicaliën.

Daarvoor bestaan de veiligheidsinformatiebladen en andere vormen van labelling en etikettering. We hebben van u alleen de specificaties nodig om direct voor u een VIB te kunnen maken. Heeft u wat vaker te maken met chemische stoffen of is het wellicht zelfs uw core business? Dan bent u waarschijnlijk gebaat bij onze flexibele software. Deze sluit aan bij uw behoefte en ze stelt u in staat om aan al uw wettelijke verplichtingen te kunnen voldoen.

De diensten en producten van Trade Wind

  • Maken en vertalen van VIB’s
  • Leveren en installeren ExESS software en DeDoks
  • Consultancy
  • Opleiding wat betreft wetgeving en de wettelijke verplichtingen
  • Training in ExESS

Meer weten over CLP?

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen of reacties naar aanleiding van uw bezoek aan onze website of wilt u een afspraak maken, stuur dan een e-mail of bel ons.

Contact opnemen Direct bellen