ExESS Volume tracking

ExESS Volume tracking

ExESS® Volume Tracking vereenvoudigt en automatiseert uw wettelijke verplichtingen m.b.t. volume tracking en rapportage.

De volgende modules zijn beschikbaar:

  • REACH Substance Volume tracking t.b.v. de berekening van tonnage banden voor de EU.
  • REACH Substances of Very High Concern (SVHC) volume berekening in mengsels en Bills of Materials (BOM) van artikelen voor de EU.
  • Inventory Update Reporting (IUR) voor de VS, met inbegrip van zowel volume tracking als het uploaden van gegevens aan het EPA via de ExESS eIUR-Web geautomatiseerde web-link.
  • Chemical Substance Control Law (CSCL) voor Japan.

REACH Substance Volume tracking (EU)

ExESS Volume tracking is gebaseerd op de gestructureerde inbreng van commerciële handelshoeveelheden chemicaliën, productsamenstellingen, REACH parameters van belang voor de berekening, chemicaliëntoewijzing per juridische entiteit (LE), Site, Business Unit (BU), en andere specifieke informatie. De belangrijkste ExESS-functies van REACH Substance Volume tracking zijn onder meer:

  • Geautomatiseerde berekening van de tonnage bands per stof per rechtspersoon.
  • Automatische alarmen wanneer Volumes drempelwaarden dreigen te overschrijden.
  • Exportmogelijkheden naar MS-Excel voor grafische presentaties.
  • Simulaties met geschatte volume informatie.
  • Geparameteriseerde rapportage met draaitabellen.

Berekening REACH SVHC volumes in mengsels en Bills of Materials van artikelen

De berekening is gebaseerd op het verzamelen van gegevens van de composities en de BOM’s van de artikelen. Aan de hand van CAS-, EG- en EU-Identificatienummer traceert ExESS de aanwezige SVHC’s en berekent het % ww in de producten. Met ExESS kunt u de lijsten, overzichten en brieven genereren om te voldoen aan de REACH-regelgeving. Deze informatie en berekeningen worden tevens gebruikt om artikel 15 en artikel 3 van het Extended Safety Data Sheet (eSDS) in overeenstemming met REACH-bijlage II in te vullen.

CDR Volume tracking (US)

Met ExESS Volume tracking kunt u de volumes bijhouden volgens de eisen van de U.S. Chemical Data Reporting (CDR). Conform OSHA’s HAZcom 2012, ExESS Volume tracking omvat substance volume tracking, werknemersblootstellingen, evenals veldspecifieke tracking van Confidential Business Information (CBI). ExESS Volume Tracking is voorzien van een speciale “Export naar e-CDRweb” mogelijkheid, die het opmaken van het XML uploadbestand automatiseert. Hiermee wordt het uploaden van CDR-data naar de Amerikaanse Environmental Protection Agency (US EPA) website sterk vereenvoudigd.

CSCL Volume tracking

ExESS kan worden gebruikt om aan de Japanse volume tracking eisen te voldoen volgens de Chemical Substances Control Law (CSCL).

Eveneens beschikbaar zijn volume tracking voor de UK, Korea, Taiwan en Turkije.

Meer informatie nodig?

Heeft u vragen of reacties naar aanleiding van uw bezoek aan onze website of wilt u een afspraak maken, stuur dan een e-mail of bel ons.

Contact opnemen Direct bellen